Vnitřní živost

celodenní workshop svobodného tance

 

 

 

 

 

Svobodný tanec je pro mě cesta k...

...hlubokému spojení se se sebou.

...vidění, procítění a uvolnění ze sebe již neprospěšného.

...integrace všech částí sebe do celistvosti a autenticity.

 

Bude i kakao.

Od prvního kamžiku se budeme ladit na sebe a své srdce. 

Komunikace je dotek, verbální i neverbální. Záleží na tom, do jaké hloubky si uvědomujeme jeho možnosti a přínos?

Vědomý dotek je dotek bezpodmínečné lásky v přítomnosti. Je to dotek, který mě nevysiluje, ale naplňuje energií a léčí, jak přijímajícího, tak i dávajícího. Slovně či beze slov.

Na kurzu trénujeme nejprve komunikaci beze slov. Je to cesta, jak posunout svůj osobní rozvoj na novou úroveň – z řečí a myšlenek v hlavě do praxe, do skutečných zážitků a změn v těle.

Naučit se znovu pracovat vědomě s dotekem je naučit se komunikovat se sebou a okolím. Je to způsob, jak ukončit rozbroje, zneužívání, únavu nebo jak odejít z vyhoření.

To jsou krásná slova, ale jak toho dosáhnout?

Co kdybys to prakticky zažil/a???

֍ uvědomění vlastní vědomé a nevědomé komunikace

֍ napojení se na vlastní zdroj energie, na svou intuici, s využitím v běžné praxi dne

֍ důvěru v to, co dělám, v sebe a své tvoření

֍ poznávání svých přirozených hranic a následné bezpečné stání si ve svém poli

֍ jasnost jak mohu pomáhat sobě a ostatním

 

Co když zjistíš, že skrze vědomý dotek v přítomnosti můžeš ovlivnit celý svůj život a začít skutečně tvořit pro sebe?

Program

Během workshopu projdeme třemi částmi:

Pátek 10:00-18:00

♦ Seznámíme se a odpoutáme mysl od všedních starostí.

Prastarým meditačním cvičením Tandava (min.5000let) otevřeme naše těla spontánnosti a meditaci „přítomnosti“ v pohybu.

Praktická cvičení na „práci s vlastní energií“ bez doteku i s dotekem.

Hravým způsobem zkoumáme, jak působí „energie pomáhání“ a „energie nepomáhání“ na přijímajícího i dávajícího. 

Sobota 09:00-21:00

V pohybové aktivitě poznáváme nakolik jsme vědomí při běžných činnostech dne. Poznáváme naše přirozené hranice: kde se cítíme bezpečně a kde už jsou naše hranice překročeny a my jen trpíme.

Zkoumáme možnosti naší přirozené ochrany v životě.

Dearmouring - odzbrojování nebo pukání krunýřů. Zvýšíme citlivost těla, uvolníme emoční bloky, tonus ve svalech i tonus v mysli.

Neděle 09:30-17:00

Intuice – každý ji máme, ale často ji uzavíráme. Během celého dopoledne budeme intuici otevírat, trénovat a vnímat, jak se s ní cítíme. Budeme se učit důvěře ve svou spontaneitu, vnitřní hlas a učit se vrátit do své přirozené hravosti a snadnosti bytí. Tento aspekt je velmi silný nástroj při tvoření své reality.

  Trénování soucitu.

Na závěr si vychutnáme krásnou masáž s vědomým dotekem.

Co si můžete odnést?

֍ otevřenost v upřímnosti k sobě

֍ praxi, jak netahat z lidí různé energie, stání si ve svých hranicích

֍ praxi, jak se cítit naplnění

֍ větší jasnost ve svém zmatku

֍ praxi, jak stát ve své skutečné síle a odpovědnosti

Svobodný tanec

Obtýden PÁ - 17:30-20:30, příspěvek: 300 Kč

Průvodce Dušan Jirásek

Svobodný tanec je kombinací spontánního i vedeného tance (cvičení), kde si nehrajeme na ty správné přesné kroky a figury. Jde o vědomý kontakt v první řadě sám se sebou a svým tělem a následně i s ostatními. Je to o návratu částí sebe z oddělenosti do jednoty, ze ztuhlosti do proudění, ze zaběhlých vzorců do spontaneity. Workshopy jsou praktickou cestou, jak objevit své vzorce strachu, studu, viny a nízkého sebevědomí. Dovolit si je prožít a uvolnit z těla.

Každý workshop je zaměřen na určité téma. Na začátku zpravidla volně tančíme nebo se jinak ladíme a zpřítomňujeme se ve svém těle. Při úvodním kolečku si promluvíme o tématu workshopu a záměru. Následující vedené cvičení probíhají samostatně, ve dvojicích nebo skupinově. Jedná se převážně o dech, pohyb, tanec, neverbální komunikaci, dotek a jejich kombinace. Pokračujeme volným spontánním tancem, kde tančí každý dle libosti. Workshop končíme závěrečným sdílením.

 

Svobodný tanec je pro mě cesta k...

...hlubokému spojení se se sebou.

...vidění, procítění a uvolnění ze sebe již neprospěšného.

...integrace všech částí sebe do celistvosti a autenticity.

 

S sebou si vezměte volné pohodlné oblečení a uzavíratelnou láhev na vodu.

 

"Svobodně tančím řadu let převážně s lektorkami. Na Dušanův svobodný tanec mě zavedla zvědavost, jaký asi bude tanec vedený mužem? Po několika lekcích mohu vnímat, že Dušan má v sobě dar vytvořit pro skupinu bezpečný prostor. Empaticky provází každého, ať přichází do tance s čímkoli a zprostředkovává léčivý účinek tance na tělo i duši. Svým vedením je podporou a inspirací. Je úžasné vnímat, jak se skrze tanec můžeme vzájemně podporovat, tvořit, propojovat, učit se, aniž by nás okolí hodnotilo a pak mít možnost vše prožité sdílet v závěrečném kruhu. Svobodný tanec s Dušanem doporučuji těm, kteří chtějí zkoumat a obohatit svůj vnitřní svět, aby pak mohli žít vědomě ten venku. Ať jsou na začátku nebo kdekoli na cestě poznávání svého já."
Gábina
"Byla jsem už dříve spontánně tančit jinde, u Dušana na svobodném tanci poprvé. Vedení celého tance bylo úžasné a také energie prostoru, ve kterém se svobodný tanec uskutečnil. Byla to pro mě zatím nejhlubší zkušenost při tanci. Ještě teď, pět dní poté, zpracovávám informace a prožitek, který mi to dalo. Dostala jsem hluboký vhled do problému, který jsem myslela, že už mám dávno vyřešen. Moc doporučuji lidem, kteří se chtějí v životě více otevřít a posunout."
Edi

Tímto workshopem Vás provede Dušan Jirásek

Věnuji se nápravě pohybového aparátu a psychosomatice.

Vedu mužské kruhy ve Valašském Meziříčí.

Facilituji taneční workshopy a techniky na zvědomování a integraci všech částí svého těla a následně z toho plynoucí autentické sebevyjádření.

Přijď naplno vstoupit do své vnitřní živosti.

Kde bude workshop probíhat?

Rádi vás přivítame v Centru Život Naživo, které vzniklo 1.září roku 2020.

Název Život Naživo byl pro náš osobní růst velmi podstatnou součástí. Tak jako se vyvíjelo centrum, vyvíjel se i náš vztah, neboť bez vývoje vztahu bychom nedokázali vést tenhle krásný prostor. Všude, kde život neproudil jsme společně vytvářeli cesty na rozproudění energií. V centru je krásný, harmonický sál pro workshopy, přednášky i rúzna cvičení. Nacházi se tu i útulny masážní i terapeutický prostor. K dispozici jsou úložné prostory, toalety a sprcha. Pro víkendové pobyty je k dispozici i malá kuchyňka.

Termín, cena a přihláška

Termín: 24.06.2023

(celkem 1 den, sobota 9:00 - 19:00 hod.)


Organizační instrukce


Tento workshop je určen pro všechny, je pro ženy i muže, mladé i staré, bez zkušeností i již zkušené.

 

Počet účastníků je omezen, proto si rezervujte včas své místo.


Cena workshopu a platba


Přihláška na workshop je potvrzená zaplacením celé částky.

Platbu můžete provést převodem na účet.

 

- Vstupné na celodenní workshop svobodného tance Vnitřní živost je 1 600 Kč.


Přihlašovací formulář