Registrácia bola úspešná! Tešíme sa na teba na webinári

AKO DOSIAHNUŤ VEDOMÚ KOMUNIKÁCIU

VO VAŠOM ŽIVOTE

ktorý odvysielame 21.05.2024 o 20:00

Ďakujeme ti za dôveru a za registráciu na webinár, kde spolu odhalíme ako prakticky môžeš užívať vedomú komunikáciu v bežnom živote. 

Priprav sa na veľa "aha momentov" a ujasnenie, čo je a čo nie je autentická komunikácia a ako riešiť v komunikácii svoje potreby.

Získaš porozumenie princípu prehĺbenia a posilnenia vzťahov a zvýšiš si dôveru v komunikáciu s inými ľuďmi. Veľmi sa na teba tešíme a sme zvedaví, každú otázku, ktorá ti napadne.

S láskou a úctou, Jana Abatis a Dušan Jirásek