Reference na Život Naživo

Vaše celé jméno*
Váš email*
Jaké jste měl/a očekávání?
Jaké to skutečně bylo?
Jaký pro Vás byl konkrétní přínos?
Jedna věc, která Vás zaujala?
Komu by jste ho doporučil/a?